Klauzula informacyjna
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rafała Trzaskowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Melomanów 10 / 4, 00-712 Warszawa.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do organizacji Campusu Polska Przyszłości, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Fundacji. Fundacja i Realizator Campusu udostępniają adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez Fundację jest zgoda. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację.
  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Fundacja informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Celem, dla którego Fundacja przetwarza dane osobowe jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, jak i przetwarzanie danych po jego zakończeniu w celu organizacji Campusu Polska Przyszłości. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez Fundację. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest:
  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Fundację szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,
  2. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości umów
 6. Administrator przekazuje Twoje dane osobom upoważnionym przez Fundację (pracownikom i współpracownikom), które muszą mieć dostęp danych w celu niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Twoje dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. Fundacja przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. organizatorami Campusu Polska Przyszłości,
  2. firmom świadczącym usługi wsparcia IT w zakresie organizacji Campusu Polska Przyszłości,
  3. firmom świadczącym usługi księgowe w zakresie organizacji Campusu Polska Przyszłości,
  4. podmiotom świadczącym usługi noclegowe i inne niezbędne dla celów organizacji Campusu Polska Przyszłości usługi,
  5. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
  6. organom i instytucjom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  W przypadku powierzenia danych, podstawą powierzenia są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa, tj. przez czas trwania rekrutacji, jak i maksymalnie przez okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym organizowane było wydarzenie. W szczególności dane osobowe:
  1. pozyskane w celu rekrutacji na Campus Polska Przyszłości, w przypadku zakwalifikowania Cię, będziemy przechowywać do czasu, gdy ustalimy że nie są nam już niezbędne w związku z celem dla którego zostały pozyskane,
  2. pozyskane w celu utrzymywania z Tobą kontaktu przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały
  3. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Fundacji - są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
  4.  pozyskane w związku z realizacją innych celów - są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
 8. Fundacja nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację - z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa - ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie Fundacji i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Fundacji. Fundacja udostępnia adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą̨ którego można kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że to Ty jest autorem żądania, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić (w przypadku podstawowych danych kontaktowych) proces rekrutacji lub zmniejszyć szansę (w przypadku braku odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w ankiecie szczegółowej) na udział w Campus Polska Przyszłości.

 

INFORMACJA O COOKIES:

   1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne, w następujących celach:
    - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google Ads;
    - popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, istagram.com
    Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
   3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
   4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.