Klimat i zdrowie

"Co w praktyce oznacza prawo do czystego powietrza? Jak poprawić jakość powietrza w polskich miastach?

Prezentacja wybranych, skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, interwencji obywatelskich oraz dyskusja."