Plac Myśli OtwartejRozmowa z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w latach 2015-2021, doktorem habilitowanym nauk prawnych, dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w latach 2010-2015.