IDEE WARTE ZACHODU

Liberalizm musi być odważny - w obronie praw kobiet do decydowania o własnym ciele, praw gejów do małżeństw, świeckiego państwa i szkoły bez fundamentalizmu, legalnej marihuany. Liberalizm musi być zielony - wspierać innowacje i regulacje, które spowolnią globalne ocieplenie, sadzić drzewa w miastach, chronić lasy przed wycinką, rzeki i jeziora przed ściekami, a zwierzęta przed okrucieństwem. Liberalizm musi stać po stronie obywateli - chronić ich prawa do uczciwego sądu, który nie jest ustawiony przez polityków i sprawnych usług publicznych, nowoczesnej szkoły, dostępnej służby zdrowia i rozbudowanego transportu publicznego. Liberalizm musi wspierać - polityka socjalna powinna pomagać ludziom w potrzebie stanąć mocno na własnych nogach, a nie uzależniać ich od dobrej woli polityków. Nie może zamykać oczu na niepełnosprawnych, niedołężnych i bezdomnych.