Plac Myśli OtwartejRozmowa o kryzysie wartości w Europie i sposobach jego przełamania poprzez angażowanie obywateli i wspieranie ruchów demokratycznych na wschodzie Europy.