Człowiek i Technologia

Warsztat będzie poświęcony przemianom, jakim we współczesnej kulturze podlega miłość w obliczu rozwoju nowych technologii. Seksdroidy, cyfrowe dzieci, hologramy zmarłych, społeczne roboty opiekuńcze, awatary i asystenci głosowi, czyli coraz doskonalsze i zdolne do symulowania emocji sztuczne istoty stają się częścią naszego codziennego życia. Relacje między człowiekiem i maszyną zaczynają wkraczać i przekształcać obszar uznawany we współczesnej kulturze europejskiej za sferę najbardziej intymną, o fundamentalnym znaczeniu dla samookreślenia człowieka i relacji międzyludzkich. Czy jesteśmy gotowi na inwazję robotycznych i wirtualnych bytów nieludzkich w sferę miłości? Jak technokultura wpływa i będzie wpływać na miłość, przyjaźń i zaufanie w czasach sztucznej inteligencji?