Człowiek i Technologia

Jakie są ewolucyjne, a jakie rewolucyjne elementy zmiany, którą może przynieść łączność w standardzie 5G? Jakie warunki i zależności wpływają na rozwój 5G w Polsce w sferze publicznej, gospodarczej, społecznej i prywatnej? Narracje o 5G vs. rzeczywistość. Wspólnie zastanowimy się też jakie szanse i zagrożenia w naszym bliższym i dalszym otoczeniu mogą przynieść technologie upowszechniające dostęp do internetu.