Polska, Europa i Świat

Jak wyglądają współczesne konflikty? Jak zmieniają się relacje wojsko-społeczeństwo? Co to znaczy być żołnierzem? Jakie są powinności obu stron?