Społeczeństwo przyszłości i wolności

Polska szkoła przeżywa kryzys. XIX-wieczne metody, średniowieczny minister i program nauczania cały czas pozostający w XX wieku nie są w stanie przygotować młodych ludzi do wyzwań stawianych im przez współczesny świat. Zmienia się rynek pracy, zmieniają się potrzeby młodych Polek i Polaków. O potrzebach młodzieży, roli samorządu i misji budowania społeczeństwa wiedzy porozmawiamy w gronie specjalistów z zakresu edukacji i pracy.