Polska, Europa i Świat

Warsztaty mają charakter praktyczny. Uczestniczące w nim osoby poznają podstawowe narzędzia do planowania kampanii społecznych (w tym określania celu, analizy pola interesariuszy i analizy ryzyka). Następnie podzielą się na zespoły i zaprojektują własne kampanie społeczne w swoich miastach lub społecznościach. Chciał(a)byś rozpocząć kampanię społeczną, ale nie wiesz od czego zacząć? Ten warsztat jest dla Ciebie.