Człowiek i Technologia

Badania pokazują, że coraz więcej Polaków odczuwa samotność, a pandemia to uczucie jedynie wzmocniła. Ludzie samotni są stygmatyzowani, częściej mają problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, mają też obniżone zdolności intelektualne i z pesymizmem patrzą w przyszłość. Wydawać by się mogło, że dotyczy to głównie osób najstarszych, ale okazuje się, że najbardziej samotni czują się ludzie młodzi. To wszystko ma wymierne koszty ekonomiczne, niestety wciąż niedostrzegalne! Technologia miała nas zbliżyć i pomagać w rozwiązywaniu problemu samotności. Bardzo często jednak ten problem potęguje, zmieniając wartościowe relacje w substytuty na odległość. Czy Polska potrzebuje ministerstwa samotności na wzór japoński?