Klimat i zdrowie

99,7% powierzchni Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Oznacza to, że prawie każdy z nas, często nie zdając sobie z tego sprawy, ma wpływ na stan i zdrowie Bałtyku. Niestety, pomimo licznych kampanii medialnych i projektów, stan ekologiczny Morza Bałtyckiego jest nadal niezadowalający. Potwierdzają to wyniki „Wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego” przygotowanej na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane te wskazują jednoznacznie na konieczność podjęcia dalszych, intensywnych działań w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska. O tym, jakie działania mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu dowiesz się podczas tego warsztatu!