Społeczeństwo przyszłości i wolności

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną różne metody rozwiązywania konfliktów i aktywności obywatelskiej w oparciu o dialog. Na zakończenie wszystkich trzech warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia profesjonalnych kwestionariuszy, autoryzowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Badanie wykorzystuje się do diagnozy własnych, społecznych kompetencji oraz inteligencji emocjonalnej.