Wydarzenia SpecjalneNowa Polityka - znaczenie współpracy międzynarodowej na poziomie samorządu - wpływ na kształtowanie polityki krajowej, działanie bliżej obywatela i w jego interesie poza barwami politycznymi?