Społeczeństwo przyszłości i wolnościJak naprawić szkody wyrządzone przez deformę sądownictwa i prokuratury? Co zrobić, by polskie sądy działały efektywnie i niezależnie? Czy szkody wyrządzone przez niszczące zmiany w Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Trybunale Konstytucyjnym są odwracalne? Czy po przywróceniu praworządności da się wszystko naprawić? Co można zacząć robić już teraz? I czy wystarczy na tym poprzestać? Polskie sądownictwo bez wątpienia potrzebuje prawdziwej reformy, ale co należy naprawić, a co zreformować?