Klimat i zdrowie

Polityka gospodarcza Unii Europejskiej wyznacza jasno kierunek ku circular economy, a więc gospodarce o obiegu zamkniętym. GOZ to nie tylko kwestia recyklingu i odpadów. GOZ to transformacja
gospodarki od modelu weź - wytwórz - wyrzuć, do modelu o następujących cechach- projektowanie eliminujące odpady i zanieczyszczenia- możliwie jak najdłuższe utrzymanie produktów i surowców w obiegu- systemy regenerujące naturę. Przyjdź na ten wyklad by dowiedzieć się o podstawach circular economy, o cyrkularnych modelach biznesowych i by poznać wiele inspirujących przykładów z różnych branż.