Polska, Europa i Świat

Jak czytać i rozumieć badania opinii publicznej, dlaczego badanie badaniu nierówne oraz jak pytać, by naprawdę uzyskać odpowiedź. Czyli kilka słów o tym, jak oddzielić sygnał od hałasu i nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.