Polska, Europa i Świat

Jak budowano koalicję wsparcia dla Ukrainy? Jak migracje dzieliły Unię? Dlaczego wspólne stanowisko wymaga kompromisów?