Polska, Europa i Świat

Trzy dekady po zmianie – z czym kojarzy się dzisiaj Polska na świecie? Wartości w polskiej polityce zagranicznej – czy bycie etycznym oznacza bycie nieskutecznym? Jak radzić sobie z wyzwaniem płynącym z Azji? Czy biznes wyklucza prawa człowieka?