IRI - Running Winning Campaign

Praktyczny trening z planowania i prowadzenia kampanii. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wykorzystywać badania elektoratu do podejmowania strategicznych decyzji, jak budować przekaz kampanijny, zdobywać pieniądze na cele kampanii oraz jak pozyskiwać nowych zwolenników i mobilizować ich do wzięcia udziału w wyborach. Trening jest dedykowany osobom posiadającym doświadczenie kampanijne (byli lub przyszli kandydaci, szefowie sztabu). Szkolenie odbędzie się w jęz. angielskim i będzie miało charakter interaktywny.