Społeczeństwo przyszłości i wolności

"Ostatnich sześć lat to czas wyjątkowo trudny dla polskich kobiet. Właściwie całkowicie straciłyśmy prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji, a nasze ciała stały się polem politycznej walki. Jesteśmy na progu wypowiedzenia przez polityków Konwencji Stambulskiej, chroniącej nas przed przemocą domową. W szkołach dziewczynki mają zajmować się ugruntowywaniem „cnót niewieścich”.

Reakcją na opresję ze strony władzy były masowe demonstracje, które przetoczyły się przez cały kraj. Mimo to, rządzący cały czas zaostrzają antykobiecy kurs. Gdzie szukać korzeni dzisiejszej sytuacji? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Czy możemy to zatrzymać? Ale przede wszystkim, jak skutecznie stawić opór polityce dyskryminującej kobiety?

Porozmawiamy o tym, co dzieje się teraz i o możliwych konsekwencjach niepodejmowania działań.
Porozmawiamy również o tym, jak w praktyce realizować hasło „Nigdy nie będziesz szła sama”."