Człowiek i Technologia

Liczby mają wielką moc. Czasami jedna liczba może znaczyć więcej niż tysiąc słów. Umiejętnie prezentowane liczby i dane mogą nam pomóc w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości. Mogą też zostać wykorzystane do manipulacji faktami, by celowo wprowadzać w błąd. Od tego, w jaki sposób liczby są komunikowane, może zależeć skuteczność przebicia się z daną informacją oraz to, jakie wnioski wyciągniemy na ich podstawie. W czasach przepełnionych fake newsami, gdzie zacierają się granice między faktem a opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją, wykształcenie w sobie umiejętności krytycznego spojrzenia, zadawania pytań i wyciągania obiektywnych wniosków na podstawie danych liczbowych, staje się jedną z kluczowych kompetencji.

PODCZAS WARSZTATU DOWIECIE SIĘ JAK:

  1. Umiejętnie interpretować dane liczbowe (punkt odniesienie, horyzont czasowy, porównania)
  2. Na podstawie liczb wyciągać wnioski
  3. Za pomocą liczb nagłaśniać ważne tematy społeczno-gospodarcze
  4. Manipuluje się danymi i faktami w przestrzeni publicznej
  5. Wychwycić manipulacje w sondażach.