IDEE WARTE ZACHODU

Prezentacja i dyskusja o tym co łączy los kobiet i zwierząt w społeczeństwie, jakie są analogie i połączenia pomiędzy opresjami, jakie są wspólne cele, wartości i wspólny przeciwnik kobiet i zwierząt oraz dlaczego ruch feministyczny powinien włączyć w swoją walkę dobrą ochronę prawną zwierząt.