Klimat i zdrowie

Istotnym wyzwaniem przed jakim stoi nasza gospodarka – które dotknie z największą siłą obecne pokolenie młodych, a nawet jeszcze nie narodzonych – jest kryzys demograficzny. Trendy demograficzne wskazują, że średnio co 3 minuty liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie malała o 1 osobę, co tydzień o ponad 3 000, co miesiąc o prawie 15 000, co roku prawie o 170 000 osób. I tak przez kilkadziesiąt lat. Równolegle będzie rosła liczba osób nieaktywnych zawodowo, osób w wieku emerytalnym.  Co to oznacza dla młodego pokolenia? Dla gospodarki? Dla systemu emerytalnego? Czy musimy na to biernie patrzeć? Czy możemy temu jakoś przeciwdziałać? Podczas spotkania porozmawiamy z uczestnikami warsztatu w interaktywnej formule, quizów, pytań i ćwiczeń rachunkowych, spróbujemy obalić mity związane z systemem emerytalnym, pokażemy na przykładach jak wyliczana jest nasza emerytura, co to jest „stopa zastąpienia”.